Afpersen van leidingen

Afpersen van leidingen

Als aannemersbedrijf met het lassen van kunststofleidingen in het programma was het voor ons een logisch vervolg om deze leidingen ook te testen.

RTM BV beschikt over een afperswagen waarmee leidingen door middel van lucht en water kunnen worden afgeperst. Het op druk brengen van een leiding voor meestal een periode van een halve dag tot een dag behoort tot de dagelijkse routine van ons bedrijf.

Leidingen van diverse diameters kunnen tot 20 bar op druk worden gezet. Voor de registratie kunnen wij gebruik maken van twee verschillende methodes:
• Schrijvende meter
• Digitale meter

De schrijvende meter gaat nog steeds met de alom bekende schijf waarop de druk per uur op wordt aangegeven.

De digitale meter kan worden aangesloten op de computer. Hier kan een compleet afpersrapport van uitgedraaid worden. Deze digitale meter kan drukwaarden registreren van 2,5 mbar tot 400 bar.
In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald hoe de leiding moet worden afgeperst en hoe het afpersrapport moet worden opgemaakt.